Có thể do lỗi trình duyệt chưa ghi nhận được thông tin, do đó bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản và đăng nhập lại. Nếu khi đăng nhập vẫn bị lỗi bạn vui lòng liên hệ hotline hoặc email banquantri@sms.vn
Mỗi tài khoản username được gắn với 1 ID và 1 địa chỉ email riêng biêt vì vậy sẽ không thay đổi được user name, khách hàng có thể đăng ký 1 tài khoản khác trên http://business.sms.vn
Đăng ký tài khoản tại Business.sms.vn hoàn toàn miễn phí.
Tất cả mọi chiến dịch sau khi khách hàng tạo đều ở trạng thái chờ duyệt, admin sẽ kiểm tra mọi thông tin có được tạo đúng quy trình sau đó sẽ duyệt chiến dịch của bạn
Bạn hoàn toàn có thể update lại danh sách sản phẩm, hotline cũng như website về sản phẩm.
Bạn có thể liên hệ holine 0904885035 hoặc gửi để lại thông tin trên website http://business.sms.vn .Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất.
Bạn có thể hợp tác với business.sms.vn với cả vai trò cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Đăng nhập

Hoặc

Đăng ký

Đã có tài khoản