Tạo chiến dịch Marketing

- SMS tra cứu thông tin.
- Gameshow kiến thức.
- Ghép chữ trúng thưởng.
- Đấu giá xuôi ngược.
- Nhắn tin bình chọn.
- Gửi SMS một chiều.

Thống kê và quản lý khách hàng sử dụng SMS

- Thống kê chi tiết số điện thoại và SMS.
- Xác định quy tắc trao thưởng khách hàng.
- Gửi tin nhắn thương hiệu, quảng bá và thông báo trúng thưởng.

Đo đếm và tối ưu hiệu quả chương trình quảng cáo.

- Phân tích chi tiết và tỷ lệ phản hồi của khách hàng.
- Nhận diện khách hàng tiềm năng và khách hàng trung thành.
- Tìm ra được sản phẩm, dòng sản phẩm mà khách hàng quan tâm.

Dịch vụ chính

iNET có rất nhiều các loại dịch vụ khác nhau, để đáp ứng nhiều nhu cầu của các bạn.