I. SMS-TRA-CỨU-THÔNG-TIN

Vào mục “Thêm Mới “ để lập chiến dịch. Điền tên chiến dịch cần tạo và thời gian chạy chiến dịch, ấn “Lưu”.


Sau khi lưu khai báo thành công, click vào ô “Cấu hình chiến dịch” bên cạnh ô “Lưu”.

-Khai báo cú pháp MO cho chiến dịch: Có thể khai báo cú pháp MO mới hoàn toàn hoặc sử dụng cú pháp đã từng sử dụng bằng cách click “ Hoặc chọn cú pháp cũ ”.

-Nhập thông tin sản phẩm: Để lấy thông tin từ CSDL ngoài trả về cho khách hàng đối tác chọn “Link trả MT cho khách hàng” và download tài liệu hướng dẫn kết nối API click ô “Tài liệu kết nối API”. Nếu lấy từ file excel thì tải file mẫu về và điền các thông tin tương ứng vào file rồi upload file lên hệ thống.

File excel tra cứu mẫu:

-Duyệt cấu trúc MT: iNET đã đưa ra các mẫu MT trả về cho khách hàng khi khách hàng nhắn MO đến hệ thống tham gia chiến dịch

-Hoàn thành các bước trên rồi ấn “Lưu cấu hình”.


Tại đây tất cả các chiến dịch đã được tạo sẽ hiển thị:

-Các chiến dịch đang trong tình trạng “Chờ duyệt” khi được iNET duyệt OK mới chạy và chuyển sang tình trạng “Đang chạy”. Các chiến dịch hết thời gian chạy sẽ tự động chuyển sang tình trạng “Kết thúc”.

-Số lượng thuê bao nhắn tham gia chiến dịch cũng như MO/MT của từng chiến dịch cũng sẽ hiển thị để dễ dàng quản lý và theo dõi sản lượng.

-Các mã sp khách hàng nhắn MO đến sẽ được liệt kê chi tiết tại “Mã SP đã sử dụng”.

Dịch vụ chính

iNET có rất nhiều các loại dịch vụ khác nhau, để đáp ứng nhiều nhu cầu của các bạn.