CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
I. CÁC THUẬT NGỮ


Nhãn hàng của đối tác dùng để chỉ một dòng sản phẩm hoặc một nhóm dòng sản phẩm mà đối tác muốn sử dụng các chiến dịch marketing tại Business.sms.vn để quảng cáo.

Nhãn hàng của đối tác cũng có thể hiểu là một nhóm bao gồm nhiều tài khoản của đối tác, các tài khoản được phân cấp chức năng phù hợp tương ứng với các vị trí trong doanh nghiệp.


Chiến dịch quảng cáo tại Business.sms.vn dùng để chỉ các kịch bản sms 2 chiều hoặc 1 chiều để đối tác – nhãn hàng tương tác với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng. Hiện nay Business.sms.vn có các loại chiến dịch quảng cáo sau đây:
- Chiến dịch SMS Tra cứu thông tin
- Chiến dịch SMS Gameshow kiến thức
- Chiến dịch SMS Ghép chữ trúng thưởng
- Chiến dịch SMS Nhắn tin bình chọn
- Chiến dịch Gửi SMS tới khách hàng


- Tin nhắn MO (Mobile Originated): là tin nhắn xuất phát từ khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Tin nhắn MT (Mobile Terminated): là tin nhắn thông qua hệ thống của Business.sms.vn để gửi đến khách hàng. Tin nhắn MT được xác định theo từng mã dịch vụ trên từng đầu số.

- Số liệu để tính phân chia cước (CDR): là các bản tin dịch vụ nội dung mà đối tác phục vụ khách hàng.


Brand SMS hay SMS brandname là tin nhắn thương hiệu (chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo) được đối tác gửi tới khách hàng thông qua hệ thống của Business.sms.vn. Brand SMS có phần người gửi là tên thương hiệu của đối tác thay vì số điện thoại thông thường.

II. KHAI BÁO CHIẾN DỊCH


Tên của chiến dịch quảng cáo khai báo tại Business.sms.vn phải phù hợp và đại diện cho chiến dịch marketing qua sms mà đối tác truyền thông tới khách hàng.


Thời gian chiến dịch quảng cáo khai báo tại Business.sms.vn phải trùng khớp với thời gian thực tế triển khai và truyền thông chiến dịch marketing qua sms của đối tác.

III. CẤU HÌNH CHIẾN DỊCH


Đối tác khai báo cú pháp nhắn tin – MO của chiến dịch tại Business.sms.vn theo các form mẫu có sẵn và hướng dẫn chi tiết trên website.
Cú pháp nhắn tin có thể bao gồm nhiều phần khác nhau:[Mã chính] [Mã phụ 1] [Mã phụ 2…]...
Đối tác có thể sử dụng mã chính cũ, thêm các mã phụ mở rộng để sử dụng cho chiến dịch mới hoặc chọn mã chính mới hoàn toàn và gửi yêu cầu, chờ admin Business.sms.vn duyệt và cấp mã.


Khi mã chính mà đối tác yêu cầu được admin Business.sms.vn duyệt thì mặc định mã chính đó được mở trên tất cả các đầu số nhắn tin 8085, 8185, 8285, 8385, 8485, 8585, 8685, 8785 cho đối tác.

Tuy nhiên trong từng chiến dịch cụ thể đối tác có thể chọn các đầu số cụ thể mà cú pháp hoạt động, với các đầu số còn lại khách hàng sẽ được thông báo sai cú pháp.


Đối tác khai báo tin nhắn trả về - MT của chiến dịch tại Business.sms.vn theo các form mẫu có sẵn và hướng dẫn chi tiết trên website.

Tin nhắn trả về sẽ bao gồm nhiều dạng khác nhau phù hợp với cú pháp nhắn tin của khách hàng: sai đầu số, sai mã phụ….

IV. BÁO CÁO CHIẾN DỊCH


Tình trạng chiến dịch quảng cáo tại Business.sms.vn bao gồm 4 trường hợp chính:
- Chờ duyệt
- Không duyệt
- Đang chạy
- Kết thúc


Số thuê bao thể hiện có bao nhiêu số điện thoại – khách hàng đã nhắn tin sms tham dự chiến dịch quảng cáo của đối tác.


Số lượng MO/MT thể hiện số cú pháp nhắn tin/tin nhắn trả về mà khách hàng tương tác với hệ thống Business.sms.vn với từng chiến dịch quảng cáo cụ thể.

V. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH


Hiện tại, Business.sms.vn có các hình thức nạp tiền vào tài khoản chính bao gồm:
- Chuyển khoản ngân hàng
- ATM online
- Internet banking
- Thẻ Credit/Debit
- Ví điện tử Ngân Lượng
- Ví điện tử iNET Pay
- Thẻ cào
- Tiền mặt
- Coupon

Tiền nạp vào ngân sách của tài khoản sẽ được sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo mà đối tác thiết lập tại Business.sms.vn


Trong trường hợp từ các chiến dịch quảng cáo mà đối tác tạo, doanh thu thu được từ sms nhiều hơn các chi phí mà đối tác phải chi trả sẽ có một số dư tiền được sinh ra từ các chiến dịch cho đối tác.

Đối tác có thể lựa chọn sử dụng ngân sách mới sinh ra này cho các chiến dịch tiếp theo hoặc yêu cầu Business.sms.vn thanh toán doanh thu.

Dịch vụ chính

iNET có rất nhiều các loại dịch vụ khác nhau, để đáp ứng nhiều nhu cầu của các bạn.